Termes i condicions

AVÍS LEGAL

llauneriamata.com

AVÍS LEGAL

Termes i Condicions Generals

Identificació de l'empresa

llauneriamata.com és propietat de
ROYO MATA ASSOCIATS SL, amb NIF B 43637230, carrer Francesc Bartrina, 13
43202 Reus - Catalunya  

T. mòbil  0034 699907245   Botiga 977342832

info@llauneriamata.com

L'usuari queda informat i accepta lliurement, que l'accés al lloc web no suposa, en cap cas, l'inici d'una relació comercial amb LLAUNERIA MATA, que es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, canviar, suprimir i/o afegir continguts i serveis que es prestin a la mateixa, així com la forma en que apareixen presentats o localitzats.

La present pàgina web té per objecte permetre l'accés a l'usuari a una botiga online de venda d'articles, informació sobre productes i altres relacionats.

La botiga online es regeix per unes condicions d'ús específiques establertes a les Condicions Generals.

L'accés a aquest pàgina web, com l'ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos a la mateixa o accessibles des d'ella, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, sense que LLAUNERIA MATA pugui tenir cap responsabilitat per l'ús que se'n faci.

LLAUNERIA MATA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions legals que s'exposen en aquest document i que seran d'aplicació des del moment de la seva publicació.

Ús de la web

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació vigent, les presents Condicions Generals d'ús del lloc web, les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic, obligant-se a indemnitzar a LLAUNERIA MATA per qualsevol dany o perjudici que es pugui ocasionar pel mal ús d'aquesta web per la infracció d'aquestes Condicions Generals i/o la legalitat vigent.

L'usuari no podrà:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts amb fins i/o efectes il·lícits.

Accedir o intentar accedir a recursos i/o àrees restringides del lloc web, sense acomplir les condicions exigides per a  aquest accés.

I de forma inequívoca queda subjecte a les següents:

No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics del  ropietari del domini, dels seus proveïdors i/o a tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del domini, a tercers i altres usuaris.

Suprimir, ocultar i/o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual i/o industrial i altres dades dels drets  del titular del lloc web o de tercers incorporats al contingut, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin adjuntar-se als continguts.

Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobi el contingut o, en general, dels que s'utilitzin habitualment  a internet per no suposar un risc de danys i/o inutilització del lloc web i/o dels continguts. No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies i en general qualsevol material publicat a la web.

El client accepta lliurement:

Compromís en tot moment a facilitar informació verídica sobre les dades sol·licitades als formularis de registre d'usuari o de realització de comanda i a mantenir-los  actualitzats en tot moment. En els formularis existeixen determinats camps obligatoris, sense els quals no podríem posar-nos en contacte amb el client, o no seria possible la facturació i tramesa dels productes o serveis.

Accepta totes les disposicions i condicions recollides a les presents Condicions Generals de Contractació, entenen que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa LLAUNERIA MATA.

Compromís de desar amb absoluta confidencialitat i màxima precaució i diligència les seves claus d'accés personal al nostre lloc web.

El client es compromet a possibilitar l'entrega de la comanda demanada, donant una adreça en que efectivament pugui lliurar-se. En cas contrari LLAUNERIA MATA no assumeix cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda feta pel client.

Propietat Intel·lectual

Tots els noms comercials, marques o signes diversos continguts al lloc web LLAUNERIA MATA són propietat de LLAUNERIA MATA  - Royo Mata Associats SL, i estan protegits per la llei.

La present pàgina web, amb el codi font i els continguts elaborats pel seu titular i/o col·laboradors, estan protegits per la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, trobant-se tots els drets reservats © (copyright), de forma que l'usuari només es trobi facultat per navegar per les planes web per a la seva visualització com a ús domèstic. No obstant si considera o té coneixement de que els mateixos vulneren drets de propietat intel·lectual i/o industrial, preguem ens ho comuniqui com abans millor a :

info@llauneriamata.com

A la pàgina web es mencionen i/o apareixen a nivell informatiu alguns termes i/o logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no ens fem responsables de la utilització inadequada d'aquests continguts que en puguin fer terceres persones.

Utilització de cookies

Per poder navegar pel nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s'utilitzen amb finalitat de recordar els productes vistos recentment, els termes de cerca utilitzats o la seva informació d'accés al seu compte personal de LLAUNERIA MATA. Si ho desitja pot configurar el seu navegador per rebre un avís en pantalla de la recepció de cookies i així impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Links

Els links són enllaços externs. El propietari del lloc web no es fa responsable d'aquells altres llocs web i/o arxius als que sigui possible accedir per mitjà d'enllaços de hipertext (links) disponibles entre el seu contingut, donat que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. La presència d'enllaços (links) al lloc web té una finalitat informativa i en cap cas suposa una obligació, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquesta pàgina web, per tan, no aprova, ni fa seus, els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, i qualsevol altre classe de material existent en aquestes pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, fiabilitat i utilitat de la informació i serveis que contenen en els llocs enllaçats i que són aliens a la pàgina web de LLAUNERIA MATA.

En el cas que consideri oportú o de que un òrgan competent declari que algunes dades són il·lícites i ordeni la seva retirada, els corresponents enllaços serien   immediatament retirats.

PROTECCIÓ DE DADES

Sense perjudici d'altres lleis i normatives aplicables , informem als usuaris de que les condicions d'us d'aquest lloc web LLAUNERIA MATA, es regeix d'acord amb l'establert a la Lei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE)

LLAUNERIA MATA garanteix que no utilitzarà informació i dades personals que l'usuari pugui facíl·litar per la tramesa de comunicacions comercials per correu electrònic (email) sense que l'usuari interessat les hagi autoritzat o sol·lícitat prèviament de forma expressa i d'acord.

Pot consultar les condicions de confidencialitat i l'acompliment de la Ley Orgánica de protección de datos.

LLAUNERIA MATA es compromet a complir la seva obligació d'absoluta reserva i confidencialitat sobre les dades de caràcter personal i a la seva obligació de desar-los de forma segura, adoptant les mesures necessàries per evitar la pèrdua, tractament o qualsevol forma d'alteració i/o modificació d'accés no autoritzat.

LLAUNERIA MATA plenament conscient de l'ús i tractament que s'han de donar a les dades de caràcter personal i segons la normativa vigent , ha implantat un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals. Per això, a més d'acomplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento que la desarrolla, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), garanteix un ús legal i lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

La contractació per part dels usuaris dels serveis prestats en aquesta botiga online, implicarà el consentiment exprés , precís i inequívoc, d'aquest, per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que indirectament i indirecta tinguin una relació professional per a la prestació d'aquest servei. LLAUNERIA MATA allotjarà totes les dades personals dels seus usuaris en un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar. Aquest fitxer acompleix tots els requisits  i garanties disposades a la normativa sobre Protecció de Dades i el responsable és Royo Mata Associats SL.

Els usuaris autoritzen a LLAUNERIA MATA a tractar de forma automatitzada i no automatitzada les seves dades personals.

Es poden dirigir al Departament Atenció al client de LLAUNERIA MATA per a exercitat els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adjuntant un escrit firmat amb fotocòpia del DNI.

Direcció postal del responsable del fitxer:

LLAUNERIA MATA

Misericòrdia Mata Ferraté

Carrer Francesc Bartrina, 13

43202 REUS

Catalunya

atencióalclient@llauneriamata.com